Ką reikėtų žinoti apie ES paramos projekto rengimą?

ES finansuoja įvairius projektus ir programas. Taikomos griežtos taisyklės, užtikrinančios griežtą lėšų panaudojimo kontrolę ir skaidrią bei atskaitingą pinigų išleidimą.

ES finansavimas yra įvairių formų:

  • dotacijos – iš dalies finansuojamos ES, o iš dalies iš kitų šaltinių – paprastai po viešų pranešimų, vadinamų kvietimais teikti paraiškas;
  • nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų valdomų subsidijų;
  • paskolos, garantijos ir nuosavas kapitalas kaip finansinės pagalbos formos ES politikai ir programoms remti.

Kas gali gauti ES finansavimą?

Tyrinėtojai, ūkininkai ir kaimo įmonės, mažos ir vidutinės įmonės, jaunuoliai, viešosios įstaigos, nevyriausybinės, ne pelno organizacijos, kiti naudos gavėjai.

ES šalys įgyvendina nacionalines ir regionines kaimo plėtros programas (KPP), kurios bendrai finansuojamos iš Europos kaimo plėtros fondo (EŽŪFKP) ir nacionalinių biudžetų. EŽŪFKP biudžetas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu siekė maždaug 100 mlrd. Pagal BŽŪP pereinamojo laikotarpio reglamentą (priimtą 2020 m. gruodžio 23 d.), KPP buvo sąlyginai pratęstos 2021 ir 2022 m. Per šiuos metus KPP iš EŽŪFKP 2021–2027 m. biudžeto bus skirta 26,9 mlrd. eurų ir papildomi 8,1 mlrd. naujos kartos ES atkūrimo priemonė. Dėl šio pratęsimo daugelis į KPP įtrauktų projektų ir schemų bus vykdomi iki 2025 m. pabaigos.

Nuo 2023 m. visi nauji kaimo plėtros veiksmai bus įtraukti į nacionalinius BŽŪP strateginius planus. Kiekvienas nacionalinis planas bus grindžiamas pagrindiniais ES žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių socialiniais, aplinkos ir ekonominiais tikslais.

Maždaug 80 % ES finansavimo šaltinių NVO valdo pačios ES šalys. Kiekviena šalis pateikia išsamią informaciją apie finansavimą ir paraiškų teikimo procedūras vadovaujančių institucijų interneto svetainėse. Likusią dalį valdo Komisija arba kitos ES institucijos.

Programa „Kūrybiška Europa“ remia iniciatyvas, susijusias su Europos audiovizualiniu, kultūros ir kūrybos sektoriumi. Programą sudaro dvi paprogramės: Kultūra ir MEDIA.

Kultūros paprogramės galimybės apima įvairias schemas: bendradarbiavimo projektus, literatūros vertimą, tinklus ir platformas, o MEDIA paprogramė teikia finansinę paramą, padedančią ES kino ir garso ir vaizdo pramonei plėtoti, platinti ir reklamuoti savo darbus. Ji taip pat finansuoja mokymus ir filmų kūrimo programas.

Daugiau apie ES paramos projekto rengimą skaitykite: https://es-pro.lt/es-parama/.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *